web analytics
comman තෙවැනි ඇස 

‘වචනය’ ගැන වචනයක්

ආයුධයකට වඩා මුවහත් ය.

බෝම්බයකට වඩා විනාශකාරී ය.

සිත් බිදවයි

ලේ වගුරුවයි

බැදීම් බිදවයි

හතුරන් වඩවයි

ඒ නිසා පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න

‘වචනය’

Related posts

Leave a Comment